Malin Grape på Folkhälsomyndigheten blir regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens

Malin Grape, enhetschef och biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, har av regeringen utsetts till AMR-ambassadör. I rollen som ambassadör ska Malin Grape arbeta med att ytterligare förstärka det viktiga arbetet mot antimikrobiell resistens på global nivå, med särskilt fokus på antibiotikaresistens.