Antalet bekräftade covid-19-fall fortsätter att minska i Sverige

Pandemin är inte över, men de bekräftade covid-19-fallen fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 21.