Stickprov visar fortsatt höga nivåer av SARS-CoV-2 i befolkningen

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att nivåerna av SARS-CoV-2 i befolkningen var på liknande nivå som i mars 2022. I undersökningen, som genomfördes i 11 av Sveriges regioner, var 1,5 procent av befolkningen positiva för viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Published
Categorized as Nyheter

Folkhälsomyndigheten presenterar nya scenarier för spridningen av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten. Detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. Genom att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer minskar risken för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

Published
Categorized as Nyheter

Världen är nära att utrota polio men har en bit kvar

Arbetet för att utrota polio pågår på olika sätt över hela världen. Även i länder där polio länge varit borta, som Sverige, är en hög vaccinationstäckning nödvändig för att förhindra att sjukdomen sprids igen.

Published
Categorized as Nyheter